Kilpailun säännöt

Järjestäjä

Kilpailun järjestäjänä toimii Pineapple Path Oy. Myöhemmin tässä tekstissä ”kilpailun järjestäjä”.

Osallistumiskelpoisuus

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat täysi-ikäiset henkilöt. Osallistumisoikeutta ei ole niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa. Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä.

Osallistumisajat ja osallistumistapa

Kilpailuun voi hakea 24.5.2021 ja 6.6.2021 välisenä aikana. Kilpailuun haetaan täyttämällä kilpailun hakemus osoitteessa www.blokess.fi/kisastudio

Hakijoista kolme (3) kilpailijaa valitaan mukaan ohjelmaan ja valituille hakijoille ilmoitetaan 7.6.2021 mennessä. Kilpailuun voi osallistua useampikin henkilö samalla hakemuksella.

Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun siten, että kilpailun järjestäjä tulee kilpailijan järjestämälle kisastudiolle katsomaan yhden Suomen EM-kisaottelun. Kilpailun järjestäjä tuottaa ja kuvaa yhden videon jokaisesta kisastudiosta ja julkaisee sen myöhemmin ”Blokess” nimisellä YouTube-kanavalla. Otteluiden päivämäärät sekä näin ollen myös kuvauspäivät ovat 12.6., 16.6. ja 21.6.

Palkinto

Kilpailijat kilpailevat keskenään 1000 euron palkinnosta ja voittaja on se, kenen jakso saa YouTubessa eniten tykkäyksiä (peukkuja ylöspäin).

Tykkäykset lasketaan 8.7. kello 23.59 ja voittaja julkistetaan 9.7.

Palkinnon voittajan tulee vahvistaa saaneensa tiedon voitosta ylläpitäjälle seitsemän (7) vuorokauden kuluessa voittoilmoituksen lähettämisestä. Jos voittaja ei ilmoita yhteystietojaan neljän vuorokauden kuluessa, on kilpailun järjestäjällä oikeus antaa palkinto seuraavaksi eniten tykkäyksiä saaneelle kilpailijalle.

Palkinto on henkilökohtainen, mutta kilpailun voittaneessa jaksossa voi olla useampikin henkilö osallistumassa jolloin palkinto jakautuu useammalle. Voittajalla tulee olla MobilePay käytössä, jotta voi ottaa palkinnon vastaan. Poikkeustapauksessa voitto voidaan maksaa myös voittajan pankkitilille. Palkinnon voittaja vapauttaa kilpailun järjestäjän kaikesta vastuusta liittyen palkinnon vastaanottamiseen tai käyttöön. Voittaja vastaa itse kaikkien palkinnon käyttöön tarvittavien tuotteiden ja palveluiden hankinnasta. Kilpailun järjestäjän kokonaisvastuu kutakin kilpailun osallistujaa kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen kokonaisarvoa. Mainitut vastuunrajoitukset eivät kuitenkaan rajoita kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.

Kilpailun järjestäjä ilmoittaa palkinnosta tulorekisteriin ja kilpailun voittaja(t) ilmoittaa yli 100 euron voitosta omalla veroilmoituksellaan. Voittaja(t) sitoutuu toimittamaan kilpailun järjestäjälle tarvittavat tiedot palkinnon ilmoittamiseen liittyen.

Vastuu teknisistä ongelmista

Kilpailun järjestäjä ei ole vastuussa kilpailua koskevien osallistumiskanavien toimivuudesta tai osallistumisista, jotka keskeytyvät tai katoavat teknisten ongelmien vuoksi.

Henkilötietojen käsittely ja viestintä

Kilpailun hakuvaiheessa ei kerätä yhteystietoja tai markkinointilupia muutoin kuin kontaktointiin, mahdollisiin valintoja edeltäviin haastatteluihin, kuvausjärjestelyitä varten sekä palkinnon toimittamiseksi voittajalle. Henkilötietoja säilytetään 6 kuukautta kilpailun alkamispäivästä eikä niitä luovuteta ulkopuolisille.

Muut ehdot

Kilpailun osallistujat antavat myös luvan kilpailun järjestäjälle käyttää heistä kuvattua video- ja kuvamateriaalia videoissa sekä kuvamateriaaleissa, jotka tulevat Blokessin some-kanaville (esim. YouTube ja Instagram) Suomen siistein kisastudio -sarjaan liittyen. Kilpailun järjestäjä sitoutuu noudattamaan yhteistyökumppaneiden arvoja tuotannoissa sekä vallitsevia lakeja tuotannoissa ja muutenkin toimimaan hyvän tavan mukaisesti.  Kilpailuun voi osallistua samalla lomakkeella useampikin osallistuja ja jokaisen kanssa tehdään vielä kirjallinen sopimus kuvauspäivänä.

Osallistumalla kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailusääntöjä. Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin.

Osallistujat sitoutuvat noudattamaan vallitsevia kokoontumisrajoituksia ja pitämään huolta turvallisesta kuvausympäristöstä.

Osallistuja on velvollinen ilmoittamaan välittömästi saatuaan tiedon seikasta, jolla voi olla vaikutusta kuvausajankohtaan tai järjestelyihin. Tämä sama pätee myös kilpailun järjestäjään.

Kaikenlainen äänestyksen manipulointi (esimerkiksi tykkäysten ostaminen) on kiellettyä, ja mikäli tällaista havaitaan, se johtaa hylkäykseen kilpailusta.

Takaisin hakulomakkeeseen.